נהלים

ביצוע המחקר על ידי חוקרי האוניברסיטה כפוף לחוקים בינלאומיים בהקשר למו"פ, לחוקי המדינה, לנוהלי קרנות המחקר ולכללים ותקנות שקבעה האוניברסיטה במטרה לעודד מחקר ברמה הבינלאומית. להלן הוראות האוניברסיטה בנוגע לכל ההיבטים הקשורים לביצוע מחקרים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive