נהלים בענייני אתיקה

נהלים בענייני אתיקה

החוקרים באוניברסיטת תל אביב נדרשים לנהוג בהתאם לכללי אתיקה, המתייחסים לכל תחומי המחקר ולכל שלבי המחקר:

 

  • תכנון המחקר
  • ביצוע המחקר (הפקת נתונים, שמירת הנתונים וניתוחם)
  • ניהול תקציבי מחקר
  • פרסום תוצאות המחקר
  • שיתוף חוקרים ותלמידים בתוצאות המחקר ומיסחור התוצאות.

 

להלן תקנוני האוניברסיטה בענין אתיקה:

 

כמו כן פועלת באוניברסיטה ועדת אתיקה אוניברסיטאית העוסקת בהיבטים האתיים של מחקרים בבני אדם. מידע נוסף ניתן למצא באתר המזכירות האקדמית.

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive