מדריך למילוי טופס הקדשת זמן למחקר

מילוי טופס הקדשת זמן למחקר היא דרישה הכרחית לכל מחקר אשר ממומן על ידי הקהילה האירופית וע"י הממשל האמריקאי.

 

אופן מילוי הטופס מפורט להלן. טפסים עדכניים ניתן למצוא באתר של רשות המחקר (טפסים פנימיים/הקדשת זמן למחקר)

 

 

1. מי חייב במילוי הדוח? 

  • כל חוקר, כולל החוקר הראשי, עובד מחקר, מלגאי שמקבל שכר / מלגה ע"ח תקציב המחקר האירופאי ו/או הממשל האמריקאי . 
  • עובד מחקר אשר עובד בפרויקט אחד בלבד, ואשר מחתים שעון נוכחות מידי יום- אינו מחויב במילוי טופס הקדשת זמן.  על עובד זה להמציא את דוחות הנוכחות הרלבנטיים לתקופת הדיווח, בצירוף הצהרה מתאימה לכל תקופת דווח. נוסח ההצהרה נמצא בחלק "טפסים פנימיים – הקדשת זמן למחקר".

2. מבנה הטופס:

  • טופס הקדשת זמן הוא טופס חודשי הכולל 3 חלקים: ​​​

כותרות: שם עובד, פקולטה, תואר. 

גיליון הקדשת הזמן המחולק לשורות (ימי החודש) ועמודות המפרטות את סוגי הפעילויות הממומנות ע"י האוניברסיטה: 

א. פעילות מחקר בפרויקטים אירופאיים ואמריקאים.

ב. פעילות מחקר בפרויקטים אחרים. 

ג. פעילויות אחרות באוניברסיטה (הוראה, הדרכת סטודנטים, ועדות). 

ד. היעדרויות בתשלום (מחלה, מילואים , חופשה). 

3 הפעילויות הראשונות נחשבות לשעות הפרודוקטיביות.

 

תחתית הטופס: הצהרה, חתימות, תאריכים (למילוי הדוח).

יש למלא כהלכה את הטופס על כל חלקיו. 

3. תאריך מילוי הדו"ח:

יש למלא את הדוח מידי חודש , מאז תחילת המחקר, ולרשום את תאריך סוף החודש כתאריך מילוי הדוח. 

 

4. מסירת הדו"ח:

 הדוחות יימסרו במרוכז לרפרנט במדור דיווח כספי ברשות המחקר לפני תום תקופת הדיווח הכספי.

 

5. חתימות: 

עובד מחקר/מלגאי-הטופס ייחתם ע"י העובד ויאושר בחתימה ע"י החוקר הראשי. 

 החוקר הראשי- הטופס ייחתם ע"י החוקר הראשי ויאושר ע"י רשות המחקר. 

 

6. מספר שעות ביום:

מספר שעות פרודוקטיביות מקסימליות ליום- לפי השעות בפועל. 

מספר שעות בעת היעדרות בתשלום חגים/מחלה/חופשה/מילואים 8 שעות ביום.  יש לציין בעמודת הערות את סיבת ההיעדרות. 

 

7. מספר שעות בעת נסיעה לחו"ל:

נסיעה לחו"ל אינה נחשבת לחופשה. אם הנסיעה לחו"ל מומנה כולה ע"י המחקר האירופאי/אמריקאי יש לציין את כל שעות הקדשת הזמן בימי  הנסיעה האלה בעמודת המחקר האירופאי/אמריקאי. – כלומר 100% הקדשת זמן למחקר הספציפי. כמו כן יש לציין בעמודת הערות-"נסיעה לחו"ל". 

 

8. מספר שעות זהה בכל יום/בכל חודש:

אין למלא מספר שעות זהה בכל יום(8) ובכל חודש. יש  לדווח על השעות בפועל. 

 

9. עבודה שלא ממומנת ע"י האוניברסיטה (בהתנדבות/ע"ח מוסד אחר):

אין לדווח על הזמן בגיליון זה. 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>