טיפול במידע אישי והגנת הפרטיות

privacy-protection

הגנה על מידע אישי הוא נושא בעל חשיבות גבוהה בכלל ובאקדמיה בפרט. לא רק במובן הצר של אבטחת מידע, אלא בהגנה רחבה על פרטיות המידע של בני אדם.

 

אופן הטיפול במידע אישי בפעילות אקדמית ומחקרית כפוף לחוק הישראלי, לחקיקה בין לאומית רלבנטית, לכללי האוניברסיטה, לכללי האתיקה ולנורמות של התנהגות נאותה.

 

החקיקה המתקדמת והיישומית ביותר בתחום זה שייכת לאיחוד האירופי, ויש לה תחולה בין לאומית נרחבת.

האוניברסיטה שוקדת בימים אלה על גיבוש נהלים ומדריכים מפורטים בנושאי אבטחת מידע והחוק הישראלי. אנו נעדכן את המדריך בהמשך.

על מנת שניתן יהיה להבין מה נדרש לעשות בפעילות אקדמית ומחקרית וממה יש להימנע, על פי חקיקה זו, אנו מצרפים את המסמכים הבאים:

חשוב לשים לב כי-

  • המידע המסופק הינו כללי ולמטרות מידע בלבד.
  • המסמכים אינם מכסים בהכרח את כל הפרטים והחקיקה הרלבנטיים.
  • במקרים ספציפיים חובה להתייעץ עם הגורמים המתאימים באוניברסיטה:

 

ממונה הגנת הפרטיות – פרופ' חגית מסר ירון  – לגבי פעילות אקדמית באוניברסיטה

 

רשות המחקר – אייל שכטר - בכל הקשור להגשת והפעלת מענקי מחקר.

 

מנהל תחום אבטחת מידע - אורן בן שלום - אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive