טיפול במידע אישי והגנת הפרטיות

privacy-protection

הגנה על מידע אישי הוא נושא בעל חשיבות גבוהה בכלל ובאקדמיה בפרט. לא רק במובן הצר של אבטחת מידע, אלא בהגנה רחבה על פרטיות המידע של בני אדם.

אופן הטיפול במידע אישי בפעילות אקדמית ומחקרית כפוף לחוק הישראלי, לחקיקה בין לאומית רלבנטית, לכללי האוניברסיטה, לכללי האתיקה ולנורמות של התנהגות נאותה.

האוניברסיטה שוקדת בימים אלה על גיבוש נהלים ומדריכים מפורטים בנושאי אבטחת מידע. עדכונים יובאו בהמשך.

מידע כללי בכל הקשור לאבטחת מידע ניתן למצוא באתר אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע.

 

על מנת שניתן יהיה להבין מה נדרש לעשות בפעילות אקדמית ומחקרית וממה יש להימנע, על פי חקיקה זו, אנו מצרפים את המסמכים הבאים:

 

לחקיקה של האיחוד האירופי יש חשיבות מיוחדת, מאחר יש לה תחולה בין לאומית נרחבת, ולא רק על מענקים במימון האיחוד האירופי -

 

חשוב לשים לב כי-

  • המידע המסופק הינו כללי ולמטרות מידע בלבד.
  • המסמכים אינם מכסים בהכרח את כל הפרטים והחקיקה הרלבנטיים.
  • החקיקה האמריקאית אינה כוללת חוק אחד שמקיף את כל הנושאים, ועל כן חובה לברר מה נדרש במקרה ספציפי.
  • במקרים ספציפיים (וגם למשל תחולת חקיקה של מדינות אחרות) חובה להתייעץ עם הגורמים המתאימים באוניברסיטה:

 

ממונה הגנת הפרטיות – פרופ' חגית מסר ירון  – לגבי פעילות אקדמית באוניברסיטה

רשות המחקר – אייל שכטר - בכל הקשור להגשת והפעלת מענקי מחקר.

מנהל תחום אבטחת מידע – גל יצחק  - אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive