קול קורא 2018: סיוע במימון פעולות בשטחים הפתוחים

קרןרשות מקרקעי ישראל
מדינהIsrael
סוגResearch Grants, Surveys
תאריך אחרון28/06/2018
פקולטהLife Sciences, Social Sciences
תיאור

מטרת הקרן היא לסייע במימון השמירה, הפיתוח הסביבתי והטיפוח של השטחים הפתוחים שמחוץ לשטחים העירוניים הבנויים, לרבות שטחים פתוחים שיש להם חשיבות לשמירה על המגוון הביולוגי והמערכות האקולוגיות בישראל, פארקים ואזורי נופש ופנאי, וכן סיוע לגורמים הפועלים להגשמת מטרות הקרן. איתור תכנים, תכניות ופעולות שימור ופיתוח.

חוקרים רשאים להגיש הצעות לקול קורא 3/2018 – פעולות בתחום איסוף ריכוז ועיבוד נתונים, סקרים, ניטור ומחקר

במסגרת קול קורא זה יתקבלו פניות לקידום פרויקטים בתחום איסוף ריכוז ועיבוד נתונים, סקרים, ניטור ומחקר  לשני סוגי פעולות בלבד, על-פי ההגדרות הבאות:

  1. סקר מתחם מפורט - רב תחומי  
  2. סקר ממוקד מפורט 

מימון: 

סקר רב תחומי 300,000 ש"ח 

סקר ממוקד 400,000 ש"ח 

תקופה: לא צוין 

 

 

שימו לב: עפ"י תנאי הקול הקורא, אוניברסיטת ת"א תוכל להגיש רק הצעה אחת במענה לקול קורא זה. 

 

חוקר המעוניין להגיש הצעה לקול קורא זה ישלח את תקציר של הצעתו למירי רוזנברג מרשות המחקר, במייל miriros@tauex.tau.ac.il  עד ה-24.5.18

קבצים מצורפים
קישורלאתר
עדכון אחרוןעדכון אחרון: 03/05/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive