קול קורא להגשת הצעות מחקר 2018 תשע"ח

קרןמכון לאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות בריאות
מדינהIsrael
סוגResearch Grants
תאריך אחרון02/07/2018
פקולטהMedicine, Social Sciences
תיאור

מטרתו העיקרית של המכון  היא ללוות את ביצועו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי ולהעריך את השפעתו על שרותי הבריאות בישראל, איכותם, יעילותם ועלותם. בתוך כך נקבעו שלושה תחומים עיקריים בהם מוזמנות הצעות מחקר:

- ארגון שרותי הבריאות
- כלכלת הבריאות
- איכות שרותי הבריאות
 
השנה תינתן עדיפות לנושאים:
1 . הזדקנות האוכלוסייה
2 . הרפורמה בבריאות הנפש
 
 
תקופה: עד 3 שנים 
תקציב: עד 300,000 ש"ח 
 
הגשה מקדמית תוגש עד 25.6.18

 

קבצים מצורפים
קישורלאתר
עדכון אחרוןעדכון אחרון: 16/04/2018
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive